Vi er en gruppe studenter fra Industriell design på NTNU som i vårsemesteret 2016 hadde faget «Prototyping av Interaktive Medier». Oppgaven var å lage en utstilling til Vitensenteret i Trondheim som skulle inspirere Vitensenterets målgruppe til å interessere seg for realfag og vitenskap.

Swave er en utstilling som sikter mot å lære barn at lyd er bølger på en forenklet, morsom og interessant måte. Vi har jobbet mye med å tilpasse prosjektet til barn i barnehagealder eller tidlig barneskolealder. Derfor er produktet vårt robust og tiltrekker seg oppmerksomhet. Vi har hatt fokus på å hvordan man kan presentere hva lyd er på en enkel måte, og hvordan dette også kan gjøres engasjerende og morsomt.

Swave er en kombinasjon mellom et kontrollpanel med fem knapper og høyttalere, og en interaktiv skjerm som får input via et webkamera. Når man stiller seg foran skjermen vil man se seg selv med to store ører, og når man trykker på en knapp vil en lyd spilles av og en lydbølge som tilsvarer lyden vil vises på skjermen bølgende inn mot ørene dine. Bølgene er nøye regnet ut matematisk, med hensyn på frekvens, bølgelengde og hastighet.

Prosjektet er en kombinasjon mellom hardware og software. Vi har jobbet på verksted med hardware og bygd opp utstillingen fra bunnen av, og vi har benyttet oss av kodespråkene Arduino og Processing for software-delen. Noe av det essensielle ved koden vår er at den henter in face tracking, som gjør at koden oppfatter opptil tre ansikter av gangen og dermed kan plassere ører på disse tre personene.

Swave er lærerik, engasjerende, lett å få øye på, og innovativ. Det ble blant annet kommentert under presentasjonen av prosjektet at Swave også potensielt kan benyttes i undervisning av gamle mennesker med demens. Prosjektet representerer en ny måte å tenke læring på. Vi mener at Swave bidrar til at læring blir gøy!