Ranheim skole prøver ut ny teknologi i undervisningen. Kreativitet er en nøkkelfaktor i fremtidens arbeidsmarked og samfunn, og kreativitet kan utvikles og stimuleres i skolen. Vi vil gi våre elever muligheten til å utforske, designe og leke i tredimensjonale programmer, og deretter gå fra virtuell 3D til fast form.

Thinkercad + Chromebook + Makerbot = Kreativ læring på Ranheim skole!