Alfa-testing av 3D-printing i storskala konstruksjoner. Ideen er å lage en skallkonstruksjon ved hjelp av 3d-printede knutepunkt og staver i tre.

Hele designet er bygd opp parametrisk, slik man enkelt kan endre konsept/form.

Paviliongen på Maker Faire er mer et eksperiment enn et produkt.