Kodeløypa NTNU: Kunst og programmering – interaksjon mellom et fysisk kunstobjekt og datamaskinen. Publikum får prøve å programmere i programmeringsspråket Scratch slik at roboter (laget av resirkulert materiale) beveger seg eller lyser. Motiverer til å prøve det samme selv hjemme.
Hackerspace NTNU: Teknisk verksted der publikum for prøve ut ny teknologi og/eller sosialisere med andre teknologiinteresserte.

https://kodeloypa.wordpress.com/