Trondheim Folkebibliotek kommer og viser frem hva man kan gjøre på folkeverkstedet.