Elektra, Linjeforeningen for elektro ved NTNU kommer med
noen av de større prosjektene de jobber med ved verkstedet, samt noen morsomme kuriositeter