360 Aerial Panorama er en rigg som består av 12 like 51.5 Megapixel mellomformatkamera med opptikk som kan settes opp i 360, 180 eller gridder på feks 3×3 eller likennde.
Dette gir bildefiler på ca 1Gb i 8 bit og 2 Gb i 16 bit, med 44000px rundt og 8300 px høyde.

Se bildene fra riggen her: 360norway.no